Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Aandachtspunten per projectfase

Thema:  Bouwmanagement
22-04-2009
Geschreven door: ir. Birgit Dulski

Veel projectteams zijn het erover eens: 'Bij dit project moet er ook aandacht zijn voor duurzaam bouwen!' Ze denken aan een energiezuinig gebouw, milieubewuste materialen, een duurzaam waterconcept, groene terreininrichting en dergelijke.

Toch sneuvelt er in de latere projectfasen regelmatig een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke duurzaamheidsambities. Blijkt uit de kostencalculatie dat de projectkosten hoger zijn dan het budget, dan wordt nogal snel besloten om op milieumaatregelen te bezuinigen, ook al zijn deze niet de (enige) oorzaak dat het financiële plaatje niet uitkomt. Ook worden er regelmatig duurzaamheidsmaatregelen weggestreept omdat we te laat eraan denken de nodige vooronderzoeken uit te voeren en/of met de nodige personen/instanties contact op te nemen. Verschillende maatregelen hebben consequenties voor de planning en in de uitvoeringsfase zit meestal weinig/geen marge om hiermee rekening te houden, wanneer dit niet vroegtijdig wordt gesignaleerd. Al met al redenen om even stil te staan bij de aandachtspunten voor de integratie van duurzaam bouwen in de verschillende projectfasen. Ervan uitgaande dat op de juiste momenten aandacht voor de op dat moment relevante aspecten de kans op realisatie van duurzaamheidsmaatregelen aanzienlijk verhoogt.

Dit artikel is een minichecklist, waarin per fase de belangrijkste aandachtspunten worden beschreven. In de verschillende fasen kunnen instrumenten worden toegepast die in andere artikelen worden behandeld. In dit artikel gaat de aandacht echter uit naar het kader waarbinnen deze instrumenten worden gebruikt. De instrumenten zelf worden in deze context even genoemd, maar niet nader behandeld. De belangrijkste boodschap van dit artikel: voorwaarde voor een succesvolle integratie van duurzaam bouwen is naast de kennis van de verschillende instrumenten en maatregelen ook de kennis over welke stappen we in welke fase moeten ondernemen. Ook het creëren van betrokkenheid en het nemen van de verantwoordelijkheid hiervoor behoort tot deze stappen. De juiste personen op het juiste moment informeren en enthousiasmeren, hun inbreng waarderen – het klinkt heel vanzelfsprekend, maar is daar in de DuBo-praktijk wel genoeg aandacht voor?

In dit artikel:

  • Aandachtspunten fase 1: Initiatief: inventariseren en functies afstemmen op potenties locatie
  • Aandachtspunten fase 2: PVE: vastleggen en waarborgen ambities
  • Aandachtspunten fase 3: Ontwerp en uitwerking
  • Aandachtspunten fase 4: Werkvoorbereiding en uitvoering: monitoren milieuambities
  • Aandachtspunten fase 5: Gebruik: duurzaam onderhoudsplan en gebruikersvoorlichting
  • Aandachtspunten fase 6: Sloop/hergebruik: inventariseren en functies afstemmen op potenties locatie