Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

LED-verlichting nu en in de toekomst

Thema:  Energie
19-04-2009
Geschreven door: John Verhagen

De ontwikkelingen over de afgelopen jaren ten aanzien van de toepassingen van LED-verlichting neemt explosieve vormen aan. We bekijken de mogelijkheden om LED-verlichting toe te passen en de tot nu opgedane ervaringen om te bepalen of we praten over een trend of revolutie. Door de steeds verder stijgende energieprijzen is besparing binnen alle sectoren van de bouw een hot item. De Nederlandse regering heeft een commissie in het leven geroepen om te bekijken op welke vlakken men maatregelen kan nemen om energiebesparingen door te voeren. LED-verlichting biedt diverse voordelen inzake haar energieconsumptie die verreweg lager ligt dan conventionele verlichtingsbronnen. Met dit artikel wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van LED-verlichting. Is LED-verlichting binnen de woningbouwsector al toe te passen en wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?

In dit artikel:

  • Inleiding LED-verlichting
  • Toepasbaarheid LED-verlichting
  • Verlichtingspunten in de woningbouw
  • Waarom nu al de overstap maken naar LED-verlichting?
  • Marktontwikkeling LED-verlichting
  • Toekomst LED-verlichting
  • Do's en don'ts met betrekking tot LED-verlichting