Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen met staal

Thema:  Duurzaamheid
18-04-2009
Geschreven door: dr. ir. Ralph Hamerlinck

Met de aandacht voor duurzaam bouwen en arbeidsomstandigheden, is de afgelopen tien jaar de toepassing van stalen bouwproducten sterk toegenomen. De voordelen van staal die deze ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt, zijn:

  • industrieel vervaardigde producten, via montagebouw geassembleerd;
  • een overzichtelijke, schone bouwplaats;
  • een flexibele en demontabele bouwwijze, die het mogelijk maakt gebouwen eenvoudig aan te passen aan gewijzigde eisen waardoor een langere levensduur van het gebouw mogelijk is óf waardoor stalen bouwproducten opnieuw bruikbaar zijn in een ander gebouw;
  • volledige recycling van stalen bouwmaterialen, waardoor staal een positieve restwaarde heeft en zonder kwaliteitsverlies verscheidene levenscycli doorloopt.

Dit artikel gaat in op de milieubelasting die het gebruik van staal met zich meebrengt. Ook de levenscyclus en kringloop van staal van winning tot sloop en de mogelijkheden voor hergebruik van staal komen aan de orde. Dit gebeurt aan de hand van de vijf milieumaten: grondstoffen, energie, emissies, hinder en afval.

In dit artikel:

  • Grondstofwinning bij staal
  • Fabricage van stalen bouwproducten
  • Staal op de bouwplaats
  • Staal tijdens de gebruiksperiode
  • Sloop- en afvalfase van staal