Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van bouwmaterialen

Thema:  Materialen
23-09-2010

Dit inleidende artikel over de milieueffecten van bouwmaterialen begint met het belang van een bewuste materiaalkeuze voor het milieu. De levenscyclusbenadering en de ingrepen, milieueffecten en uiteindelijke milieuproblemen die tijdens de levensfasen van bouwmaterialen optreden, worden daarbij behandeld. Vervolgens worden in algemene zin de levenscyclus (verdeeld naar winning, transport, verwerking, gebruik en afvalfase) en daarbij optredende milieu- en gezondheidseffecten van verschillende materiaalcategorieën (achtereenvolgens hout en andere biotische materialen, steenachtige materialen, metalen en kunststoffen) besproken. Daarbij wordt onder andere ingegaan op (niet-)duurzaam bosbeheer, de dagwinning van steenachtige materialen, de energie-inhoud van metalen en verschillende toevoegingen aan kunststoffen.

Per categorie bouwmateriaal wordt door middel van links doorwezen naar artikelen waarin de milieu- en gezondheidseffecten per bouwmateriaal nader wordt uitgewerkt.

In dit artikel:

  • Milieueffecten algemene materiaalcategorieën
  • Hout en andere biotische materialen
  • Steenachtige materialen
  • Metalen
  • Kunststoffen