Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam thermisch comfort

Thema:  Duurzaamheid
22-04-2009

Het binnenklimaat in gebouwen wordt al decennialang ontworpen en beoordeeld met een model dat in de jaren zestig in een klimaatkamer is ontwikkeld. Uitgaande van fysische en fysiologische uitgangspunten kan met behulp van een formule worden berekend bij welke combinaties van variabelen mensen de omgeving thermisch comfortabel vinden. Op basis van dit model zijn normen en richtlijnen ontwikkeld waarmee een ruimte kan worden doorgerekend en de voorspelde temperaturen kunnen worden getoetst aan grenswaarden. Volgens sommigen zijn deze grenswaarden echter zo streng dat het ontwerpen van passieve gebouwen moeilijk is. Ook blijkt dat de beleving van het binnenklimaat in de praktijk niet overeenkomt met het berekende thermisch comfort. Grootschalige veldonderzoeken laten dan ook zien dat mensen in werkelijke omgevingen een ruimer comfortgebied prefereren dan de laboratoriummodellen aangeven. Dit is het gevolg van verschillende vormen van adaptatie die niet in de laboratoriummodellen zijn opgenomen. Nieuwe richtlijnen die rekening houden met adaptatie, maken het beter mogelijk duurzame en energie-efficiënte gebouwen te ontwikkelen met een hoog niveau van thermisch comfort.

In dit artikel:

  • Inleiding duurzaam thermisch comfort
  • Klimaatkamers
  • Twijfels over gezondheid in relatie tot installatieconcept
  • Adaptatie of hoe mensen zich aanpassen
  • Adaptieve temperatuurgrenzen
  • Duurzamer ontwerpen