Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam ontwikkelen

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: Bert Mathijsen

Eigenlijk is er geen eenduidige definitie te geven van wat duurzaam ontwikkelen is. Ook bij projectontwikkeling wordt die term veelvuldig gebruikt, maar als tien mensen wordt gevraagd wat hij of zij verstaat onder een duurzaam ontwikkelde locatie, krijg je tien verschillende antwoorden. De een vindt een binnenstedelijk project met een hoge woningdichtheid duurzaam (Mariaplaats, Utrecht) en de ander vindt een project aan het water en in het groen duurzaam (Haverleij, Den Bosch).

In dit artikel:

  • Inleiding duurzaam ontwikkelen
  • Duurzaam ontwikkelen: van beleid naar praktijk
  • Duurzaam ontwikkelen
  • Duurzame stedenbouw
  • Projectontwikkelaars versus overheid
  • Voorbeeld duurzaam ontwikkelen: planontwikkeling Rijnenburg Utrecht
  • Tot slot