Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van leem

Thema:  Materialen
23-09-2010

Leem is van oudsher een veelgebruikt bouwmateriaal. Naar schatting woont een derde van de wereldbevolking in lemen huizen, niet alleen in ontwikkelingslanden, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten en Midden-Europa. Leem is recent toegepast in traditionele milieuvriendelijke (ecologische en biologische) bouwprojecten.

De milieueffecten van leem staan centraal in dit artikel. Beschreven wordt wat leem is en welke toepassingen er zijn van leem in de bouw. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, transport, verwerking, gebruik en afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten van leem besproken.

In dit artikel:

  • Wat is leem?
  • Toepassingen met leem
  • Levenscyclus van leem