Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Energieprestatieadvies woningbouw (EPA-W)

Thema:  Meetinstrumenten
18-04-2009
Geschreven door: ir. Els Sonnemans en ir. Liza Bader

In dit artikel wordt na een uitleg van het adviesproces (Energieprestatieadvies woningbouw, EPA-W) ingegaan op de inhoud van het advies. Vervolgens passeren de elementen van de energieberekening de revue. Tot slot worden het belang van EPA voor de verschillende doelgroepen (huurders, verhuurders en eigenaren) en de positionering van EPA in de praktijk besproken.

Vanaf 1 juli 2012 moet de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe norm NEN 7120 worden bepaald. Voorheen gebeurde de bepaling van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen en utiliteitsgebouwen met aparte bepalingsmethoden: NEN 5128 respectievelijk NEN 2916. Ook de bepaling van de EPC voor nieuwbouw en de Energie-Index (EI) voor het energielabel voor bestaande bouw lag vast in aparte documenten (ISSO 82 en ISSO 75). Vooralsnog is dit artikel nog niet toegeschreven op de nieuwe norm. Daarom wordt verwezen naar het artikel ‘NEN 7120, Energie Prestatie Gebouwen (EPG)’.

In dit artikel:

  • Inleiding EPA-W
  • Het EPA-W-advies
  • De energieberekening
  • EPA-W voor particuliere eigenaar
  • EPA-W voor de professionele woningbeheerders
  • Relatie EPA-W en duurzaam bouwen
  • Gebruik van EPA-W in de praktijk
  • EPA-W in de toekomst
  • Do en don'ts met betrekking tot EPA-W