Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Compressiekoelmachine

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Voor het opwekken van koude voor de koeling van een gebouw wordt vaak gebruikgemaakt van een compressiekoelmachine. In een compressiekoelmachine wordt in een elektrisch aangedreven compressor een koudemiddel op een hogere druk gebracht. Het koudemiddel wordt naar een condensor geleid, waar het wordt gekoeld en tot vloeistof condenseert. Vervolgens wordt de druk in een expansieventiel gereduceerd, waardoor het koelmiddel verdampt. De warmte die daarbij vrijkomt wordt aan de buitenomgeving afgegeven.

Er zijn luchtgekoelde en watergekoelde koelmachines. In utiliteitsgebouwen worden voornamelijk luchtgekoelde machines toegepast. Compressiekoelmachines zijn voorzien van zuigercompressoren (voor vermogens tot circa 1000 kW) of centrifugaalcompressoren voor een capaciteit van circa 400 kW tot 40.000 kW). In veel situaties zal aandacht moeten worden besteed aan de reductie van het geluidsniveau van de koelmachine.

In dit artikel:

  • Werking compressiekoelmachine
  • Opwekkingsrendement
  • Relaties met andere installaties