Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaamheidsthema omgevingsmilieu

Thema:  Duurzaamheid
15-02-2011

Er zijn aantrekkelijke mogelijkheden die de duurzaamheid van Nederlandse woonmilieus kunnen versterken. Mogelijkheden die kunnen worden benut wanneer milieuthema's met kennis van zaken worden opgepakt door architecten, bouwers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten.

Dit artikel gaat in op het milieuthema 'omgevingsmilieu'. Het is onderdeel van een reeks artikelen die laten zien hoe verschillende milieu- of duurzaamheidsthema's tot meerwaarde in de architectuur kunnen leiden. Zie ook Duurzaamheidsthema's in de woningbouw, Duurzaamheidsthema materialen en constructies, Duurzaamheidsthema energie, Duurzaamheidsthema water, Duurzaamheidsthema afval en Duurzaamheidsthema binnenmilieu.

In dit artikel:

  • Omgeving
  • Ecologie van de omgeving
  • Infrastructuur van de omgeving
  • Sociale gezicht van de omgeving
  • Tips voor een duurzame leefomgeving