Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Voorwaarden voor een lange gebruiksduur van gebouwen

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009

Een lange gebruiksduur is een belangrijke voorwaarde voor een goede milieuprestatie van gebouwen. Er zijn verschillende kwaliteiten die de uiteindelijke gebruiksduur beïnvloeden. In dit artikel worden die kort behandeld. Het belangrijkst zijn de sociaal-cultureel-historische kwaliteiten van een gebouw, gevolgd door de esthetische kwaliteit, functionele kwaliteit en technische kwaliteit. Het artikel behandelt ook de voorwaarden voor hergebruik van gebouwen en sluit af met een casestudie van de levensduurkwaliteiten van twaalf kantoren.

In dit artikel:

  • Het belang van de factor tijd voor duurzaam bouwen
  • Voorwaarden voor een lange gebruiksduur
  • Voorwaarden voor hergebruik van gebouwen
  • Levensduurkwaliteitenbeoordeling van echte kantoren
  • Conclusies met betrekking tot voorwaarden voor een lange levensduur gebouwen