Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Nieuwe Europese wetgeving

Thema:  Energie
19-04-2009
Geschreven door: Dick van 't Slot

De energieprijs voor vrijwel alle gebruikers neemt elk jaar toe. De olieprijs breekt record na record en staat inmiddels ruim boven alle prognoses die enkele jaren geleden zijn gemaakt. De gemiddelde temperatuur op aarde blijft stijgen. Daarnaast nemen de olie- en gasvoorraden af, terwijl de vraag nog steeds sterk toeneemt. Wanneer deze trends doorzetten, leidt dit in de (nabije) toekomst tot grote gevolgen. Kortom, het is nu tijd voor een drastische koerswijziging. Een eerste stap hiertoe is gezet met de nieuwe Europese regelgeving. Door de Europese Commissie is namelijk de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) aangenomen. Deze richtlijn heeft als doel het energiegebruik in gebouwen in de Europese Unie te verminderen. In dit artikel wordt kort ingegaan op de inhoud van deze richtlijn en de Nederlandse invulling ervan. Ook de huidige status wordt behandeld. Daarnaast wordt kort ingegaan op de motivatie om, ondanks de vertraging in de wetgeving, toch door te gaan met het bouwen van energie-efficiënte, duurzame gebouwen.

In dit artikel:

  • Inhoud EPBD en invulling in Nederland
  • Energiebesparing: hoe econoom en duurzaam bouwen hand in hand gaan
  • Toekomst
  • Energiezuinig ontwerpen