Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Drie lijnen van duurzaam bouwen

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: prof. ir. Kees Duijvestein

Duurzaam Bouwen is afgeleid van het begrip Duurzame Ontwikkeling. Het houdt in op een dergelijke manier bouwen dat aan de huidige vraag voldaan wordt zonder dat de mogelijkheden van andere volkeren en toekomstige generaties worden beperkt.
Voor Duurzaam Bouwen zijn drie hoofdlijnen belangrijk: de stromen, de gebieden en de actoren. Deze hoofdlijnen worden in dit artikel besproken en toegelicht evenals de instrumenten ten behoeve van de inzichtelijkheid van duurzaam bouwen.

In dit artikel:

  • Rol van stromen bij duurzaam bouwen
  • Rol van gebieden bij duurzaam bouwen
  • Rol van actoren bij duurzaam bouwen
  • Instrumenten ten behoeve van de inzichtelijkheid van duurzaam bouwen
  • Vezels, strengen en lijnen