Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van beton

Thema:  Materialen
23-09-2010

De milieueffecten van beton staan centraal in dit artikel. Beschreven worden betonsoorten als Romeins of biobeton en 'gewoon' beton en welke toepassingen er zijn van deze betonsoorten in de bouw. Ditzelfde wordt gedaan voor cellen- en schuimbeton. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, transport, verwerking, gebruik en sloop- of afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten al deze betonsoorten besproken.

In dit artikel:

  • Romeins of biobeton
  • 'Gewoon' beton
  • Cellenbeton en schuimbeton