Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Huurdersparticipatie bij woningverbetering

Thema:  Energie
16-05-2014
Geschreven door: Ketelaars

Bewoners worden vaak in een te laat stadium geïnformeerd of betrokken bij planvorming van corporaties en gemeenten, terwijl zij hun woning en woonomgeving juist het beste kennen. Dat leidt tot frustratie. Zij voelen zich niet betrokken en niet gehoord en verzetten zich in eerste instantie tegen verbeterplannen, zeker als dat gepaard gaat met huurverhoging. Voor alle partijen is deze manier van werken frustrerend.

Dit artikel beschrijft de wijze waarop de Woonbond partijen dichter bij elkaar brengt, zodat huurder en verhuurder als gelijkwaardige gesprekspartners om de tafel kunnen zitten om te werken aan betere en comfortabeler woningen en lagere woonlasten. 

In dit artikel:

  • Huurdersparticipatie
  • Woonlasten omlaag
  • Tools & Tricks 
  • Huurder & verhuurder
  • Woonlastenwaarborg
  • Meer informatie