Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Bewonerservaringen energiezuinig bouwen

Thema:  Energie
02-12-2012
Geschreven door: drs. ing. Ger de Vries

De afgelopen decennia is in veel nieuw gebouwde woningen aandacht besteed aan energiebesparing en het verbeteren van het binnenklimaat of comfort. En vanaf omstreeks 1990 aan duurzaam bouwen, waarin naast energetische aspecten ook aandacht is voor de milieubelasting door het materiaalgebruik, het watergebruik en het voorkomen van afval. Vanaf dat moment is regelmatig onderzoek verricht naar de ervaringen met duurzame en energiezuinige maatregelen en technieken van de bewoners. Dit artikel beschrijft de resultaten van 11 onderzoekrapporten, die in opdracht van Agentschap NL gemaakt zijn in de periode van 1995 t/m 2011. 

Verschillende aspecten worden belicht, zoals binnenklimaat, installaties, lagetemperatuurverwarming, regelbaarheid maar ook zonne-energie, vegetatiedaken en houtskeletbouw.

De vraag naar (zeer) energiezuinige woningen zal toenemen, zeker in het licht van de Europese regelgeving. Voor een succesvolle introductie van dit soort woningen is het noodzakelijk om op goed uitontwikkelde concepten en positieve resultaten te kunnen bogen. Dit met het oog op de acceptatie door bewoners en om teleurstellingen in de praktijk te voorkomen.

In dit artikel:

  • Binnenklimaat
  • Verwarming
  • Ventilatie
  • Warm tapwater
  • Zonne-energie
  • Bouwkundige voorzieningen
  • Houtskeletbouw
  • Actualiteit
  • Toekomst