Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van kalkzandsteen

Thema:  Materialen
23-09-2010

Kalkzandsteen is voor de bouw verkrijgbaar in te verlijmen blokken (voor dragende binnenwanden) of klinkers, die worden vermetseld. Kalk kan ook worden gebruikt in kalkstucwerk.

De milieueffecten van kalkzandsteen staan centraal in dit artikel. Beschreven wordt wat kalkzandsteen is en welke toepassingen er zijn van kalkzandsteen in de bouw. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, transport, verwerking, gebruik en afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten van kalkzandsteen besproken.

In dit artikel:

  • Wat is kalkzandsteen?
  • Toepassingen met kalkzandsteen
  • Levenscyclus van kalkzandsteen