Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Waterbesparende systemen

Thema:  Water
19-04-2009
Geschreven door: ing. Oscar Nuijten

Er bestaan diverse systemen voor het benutten van hemelwater (zogenoemde hemelwatersystemen), het uitgangspunt voor huishoudelijke toepassingen is dat het systeem geen onaanvaardbaar nadelige gevolgen mag hebben op de gezondheid van de gebruiker.

De wc is één van de grootverbruikers van water in een huishouden. Daarom is het beperken van het spoelvolume van de wc een goede mogelijkheid. Dit kan op verschillende manieren. Een wc zonder waterspoeling heeft zelfs helemaal geen water nodig omdat niets wordt weggespoeld.

Uit onderzoek is gebleken dat vanuit energetisch oogpunt een hemelwatersysteem gunstiger is dan een grijswatersysteem. In de toekomst kunnen grijswatersystemen wat betreft duurzaamheid aantrekkelijker worden, door bijvoorbeeld nieuwe en betere filtertechnieken. Nu zitten grijswatersystemen nog in de experimentele fase.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het gebruik van hemelwater, waterbesparende- en waterloze wc's en het gebruik van grijswater.

In dit artikel:

  • Gebruik van hemelwater
  • Waterbesparende wc's
  • Waterloze wc's
  • Gebruik van grijswater
  • Do's en don'ts met betrekking tot waterbesparende systemen