Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Gezond kunstlicht

Thema:  Energie
20-01-2010
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Dit artikel geeft met behulp van de nog jonge kennis die er nu is zoveel mogelijk antwoord op de vraag: wat betekent de vervanging van de gloeilamp door – met name – de spaarlamp voor mens en milieu?

Energiezuinige lampen blijken niet altijd een goede vervanging te zijn voor de gloeilamp, die sinds 1 september 2009 uitgefaseerd wordt. Zo hebben ze een ander lichtspectrum, leveren ze niet altijd de kwaliteit en prestaties die ze beloven en is nog deels onduidelijk welke effecten de hoogfrequente spaarlampen hebben op de gezondheid van mensen. Bovendien passen veel spaarlampen niet in de armaturen zoals die nu gebruikt worden. Ook is gebleken dat spaarlampen minder energie besparen in de woning dan wordt aangenomen.

De informatie in dit artikel is afkomstig uit het Manifest gezond kunstlicht en de Aanbevelingen gezond kunstlicht. Deze documenten werden opgesteld door de leden van de Werkgroep Gezond Kunstlicht van de Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur (VIBA).

In dit artikel:

  • Lichtkwaliteit van spaarlampen
  • Kwaliteit van spaarlampen
  • Gezondheidseffecten van spaarlampen
  • Spaarlampen en armaturen met dimmers
  • Schijnbare energiebesparing door spaarlampen
  • Netvervuiling door spaarlampen en LED-lampen in retrofit uitvoering
  • Alternatieven en aanbevelingen