Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

27 Brabantwoningen Sint Oedenrode

Thema:  Duurzaamheid
25-02-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

In Sint Oedenrode zijn 27 Brabantwoningen gerealiseerd. Dit is het eerste gerealiseerde project volgens het ‘concept Brabantwoning’, een concept dat is ontwikkeld door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met vier gemeenten en vier woningbouwcorporaties. Doel van dit concept: het ontwikkelen van duurzame, energieneutrale, comfortabele, gezonde en betaalbare woningen.

De woningen zijn compact en uitgekiend en voorzien van slimme, eenvoudige installaties. Het zijn gezonde woningen met aandacht voor materiaalgebruik, groen en water, die één organisch geheel vormen met tuin en omgeving. De woningen zijn gerealiseerd binnen de voorwaarden voor de sociale huursector en bovendien zijn de woningen – bij gemiddeld energiegebruik − energieneutraal, inclusief het consumptief energie gebruik.

Het beschrijven van voorbeeldprojecten gebeurt aan de hand van de 'trias ecologica':

 1. Voorkom onnodig ge- en verbruik.
 2. Zet duurzame bronnen in.
 3. Beperk niet-duurzame bronnen.

In dit artikel:

 • 27 Brabantwoningen Sint Oedenrode
 • Energie
 • Materiaalgebruik
 • Water
 • Gezondheid
 • Groen/landschap
 • Sociale/culturele aspecten
 • Proces