Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Arbo tijdens uitvoering

Thema:  Arbo en veiligheid
18-04-2009
Geschreven door: ir. Dik Spekkink

Dit artikel gaat in op de verplichtingen die voor de uitvoerende partijen voortvloeien uit het Arbobesluit Bouwproces. Het Arbobesluit verplicht alle bij de ontwikkeling van een bouwwerk betrokken disciplines rekening te houden met veiligheids- en gezondheidsrisico's (V&G-risico's). In de uitvoeringsfase is een van de betrokken uitvoerende partijen eindverantwoordelijk voor het naleven van de V&G-verplichtingen.

In dit artikel:

  • Inleiding Arbo tijdens uitvoering
  • V&G-plan en V&G-dossier
  • Verplichtingen uitvoerende partijen met betrekking tot Arbo tijdens uitvoering
  • V&G-taken in hun onderlinge samenhang