Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Windenergie in de gebouwde omgeving

Thema:  Energie
18-04-2009
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Wind is volop aanwezig, raakt niet uitgeput, is schoon en heeft veel kracht. Vroeger werd windenergie direct omgezet in mechanische arbeid, tegenwoordig wordt windenergie in windturbines omgezet in elektriciteit. Windenergie is een vorm van 'groene energie': voor het omzetten van windenergie in elektriciteit is geen fossiele brandstof nodig. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van de uitstoot van schadelijke emissies, waaronder kooldioxide (CO2).

Windturbines zijn er in verschillende verschijningsvormen. De grotere turbines (700-2500 kW), die alleen of in windmolenparken voorkomen, zijn al enige tijd een bekend fenomeen aan de horizon. Sinds enkele jaren zijn ook de kleinere turbines (tot circa 17 kW) op de markt en in ontwikkeling. Deze kunnen in de bebouwde omgeving worden geplaatst. Dit artikel gaat in op de kleinere turbines.

In dit artikel:

  • Windenergie in Nederland
  • Beleid windenergie
  • Werking van een windturbine
  • Plaatsing van een windturbine
  • Opbrengst van een windturbine
  • Verkrijgbaarheid kleinere windturbines
  • Subsidies windenergie