Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Levensduur in de milieuscore van gebouwen verrekenen

Thema:  Milieu en gezondheid
18-04-2009

Tot voor kort kon bij milieuvergelijkingen moeilijk rekening worden gehouden met de leeftijd en verwachte gebruiksduur van een gebouw. Met een nieuw model voor de verrekening van de gebouwlevensduur in milieubeoordelingen is dat wel mogelijk, waardoor sloop en nieuwbouw beter kunnen worden vergeleken met hergebruik van oude gebouwen. In dit artikel wordt het levensduurverrekeningsmodel kort toegelicht, evenals de bepaling van de verwachte gebruiksduur. Belangrijkste artikelonderdeel is echter de praktische toepassing van het model bij de vergelijking van verschillende alternatieven voor een gebouw dat zijn functie heeft verloren.

In dit artikel:

  • Inleiding levensduur en milieubelasting
  • Het model voor de verrekening van levensduur
  • Vergelijking van verschillende huisvestingsoplossingen voor een bestaand gebouw