Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van lood

Thema:  Materialen
23-09-2010

De milieueffecten van lood staan centraal in dit artikel. Beschreven wordt wat lood is, wat de gezondheidseffecten ervan zijn en welke toepassingen het heeft in de bouw. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, verwerking, gebruik en afvalfase) de optredende milieueffecten van lood besproken.

In dit artikel:

  • Wat is lood?
  • Toepassingen met lood
  • Levenscyclus van lood