Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

HRe-ketel: duurzamere elektriciteitsopwekking

Thema:  Energie
19-04-2009
Geschreven door: ing. Hans Overdiep

In dit artikel wordt de productie van relatief schone energie door middel van kleinere WKK's (micro-warmtekrachtkoppeling, ook wel HRe-ketel genoemd) in de gebouwde omgeving behandeld. De mogelijke technologieën en hun toepassingen worden apart besproken.

Vanaf 1 juli 2012 moet de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe norm NEN 7120 worden bepaald. Voorheen gebeurde de bepaling van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen en utiliteitsgebouwen met aparte bepalingsmethoden: NEN 5128 respectievelijk NEN 2916. Ook de bepaling van de EPC voor nieuwbouw en de Energie-Index (EI) voor het energielabel voor bestaande bouw lag vast in aparte documenten (ISSO 82 en ISSO 75). Vooralsnog is dit artikel nog niet toegeschreven op de nieuwe norm. Daarom wordt verwezen naar het artikel ‘NEN 7120, Energie Prestatie Gebouwen (EPG)’.

In dit artikel:

  • Inleiding HRe-ketel
  • Micro-WKK (HRe-ketel)
  • Stand van zaken HRe-ketel in 2008
  • Technologie HRe-ketel
  • Inpassing van micro-WKK
  • Micro-WKK in de markt