Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Biobased architectuur

Thema:  Materialen
28-09-2011
Geschreven door: ir. Daan Bruggink

Onlangs is bekend geworden dat de overheid de 'biobased economy' wil stimuleren. Letterlijk betekent biobased: op de natuur gebaseerd. Dat is interessant, want de natuur is immers een briljant ontwerper en doordat de natuur altijd zoekt naar de meest praktische oplossingen is de link tussen natuur en architectuur snel gemaakt. Maar wat houdt biobased architectuur in? Het volgende artikel gaat in op de drie aspecten van biobased architectuur. Ten eerste de vorminspiratie: met veel afbeeldingen wordt helder hoe talrijke natuurlijke vormen en structuren tot inspiratie hebben gediend bij vele architecten. Ten tweede de biomimetica: in de natuur overleeft alleen de meest optimale en efficiënte vorm, wat een onuitputtelijke bron biedt voor technieken, structuren en mechanismen die leiden tot materiaal- en energiebesparing. En ten slotte de materialisering: natuurlijke materialen, restproducten uit de landbouw en via scheikundige processen ontwikkelde biobased materialen worden op steeds grotere schaal gebruikt als bouwmateriaal.

In dit artikel:

  • Vorminspiratie
  • Biomimetica
  • Materialisering