Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieubelasting van de technische infrastructuur op wijkniveau

Thema:  Meetinstrumenten
19-04-2009

Om duurzaam te kunnen bouwen is het cruciaal om de milieubelasting van een wijk te kennen. Om de milieubelasting op wijkniveau te kunnen bepalen wordt daarom een nieuwe versie van het computerprogramma GreenCalc ontwikkeld: GreenCalc+. Met GreenCalc+ kan de milieubelasting van woningen, appartementcomplexen, kantoorgebouwen, schoolgebouwen, winkels en gezondheidscentra worden bepaald. Ook wordt de milieubelasting van de infrastructuur, de technische infrastructuur en de infrastructuur ten behoeve van verkeer bepaald, waarmee de totale milieubelasting van een wijk in kaart wordt gebracht. Uit een casestudie kwam naar voren dat de milieubelasting van de technische infrastructuur (waaronder warmtepompen en leidingen voor gas) op stadswijkniveau gemiddeld circa 8 procent van de totale milieubelasting van een stadswijk bedraagt. Dit artikel doet deze nieuwe integrale rekenmethode uit de doeken.

In dit artikel:

  • Inleiding milieubelasting van de technische infrastructuur op wijkniveau
  • Belanghebbenden wijkinfrastructuur
  • Technische infrastructuur op wijkniveau
  • Milieubelasting van de technische infrastructuur
  • Relatie tussen de technische infrastructuur en de gebouwgebonden installaties
  • Casestudie met betrekking tot wijkinfrastructuur
  • Aanbevelingen met betrekking tot wijkinfrastructuur