Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

EVA-Lanxmeer

Thema:  Projecten
18-04-2009

Projecten moeten steeds duurzamer. Zo ook de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. De wijk ligt rondom een waterwingebied met een oude markante watertoren. Oude landschappelijke kenmerken en ecologische kwaliteiten zijn in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Een duurzame water- en energiehuishouding die gebruik maakt van waterbesparing, regenwater en zonne-energie en windenergie, maakt ook deel uit van de wijk. Ook moet de kwaliteit van de gebouwde omgeving zo veel mogelijk bijdragen aan het welzijn van mensen die er wonen en werken. Al met al geen geringe opgave. Dit artikel doet uit de doeken hoe de initiatiefnemers te werk gingen en van welke principes ze uitgingen om duurzame, biologische stedenbouw met betrokken bewoners te realiseren.

In dit artikel:

  • De wijk EVA-Lanxmeer
  • Landschappelijke kwaliteiten terrein EVA-Lanxmeer
  • Indeling buitenruimte EVA-Lanxmeer
  • Stedenbouwkundige opzet EVA-Lanxmeer
  • Energie en installaties bij EVA-Lanxmeer
  • Water in het ontwerp van EVA-Lanxmeer
  • Beheer EVA-Lanxmeer