Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Hoe maak je de business case voor huisvesting?

Thema:  Duurzaamheid
01-02-2015

Ontwikkelingen zoals krimpende organisaties, kostenbesparing, HNW en duurzaamheid leiden tot een veranderende vraag naar huisvesting. Voor welke oplossing er ook wordt gekozen, het is zaak vooraf inzicht te hebben in de financiële consequenties, op zowel korte als lange termijn. Het kan daarbij handig zijn in scenario's te denken en per scenario de investeringen en exploitatiekosten op een rij te zetten.

In dit artikel:

  • Van ambities naar calculeren en kiezen
  • Scenariodenken
  • Aan de 'knoppen' draaien
  • Samenvatting