Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Levensduurverlengende technieken van hout en andere biotische materialen

Thema:  Materialen
23-09-2010

Als hout niet goed wordt geselecteerd, gedetailleerd, uitgevoerd en onderhouden, is de levensduur – ook bij de hogere duurzaamheidsklassen – onnodig korter dan van nature mogelijk zou zijn. De correcte toepassing van hout voorkomt vroegtijdige schade door vocht, zon, schimmels en mechanische belasting.

Dit artikel behandelt levensduurverlengende technieken van hout en andere biotische materialen. Er zijn een aantal preventieve maatregelen om de levensduur van hout en andere biotische materialen te verlengen. Hiervan krijgen houtverbetering (bijvoorbeeld de gebreken eruit halen, vingerlassen, lamineren en multiplexeren), modificatie of veredeling van hout (platoniseren, acetyleren en genetische modificatie) en houtverduurzaming (behandelen van hout met een schimmelwerend middel) extra aandacht in dit artikel. Tot slot worden er een aantal alternatieve (minder schadelijke) verduurzamingsmethoden gegeven.

In dit artikel:

  • Preventieve maatregelen levensduurverlengende technieken
  • Houtverbetering
  • Modificatie of veredeling van hout
  • Houtverduurzaming