Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Nieuwe Haagse aanpak van duurzame vastgoedontwikkeling

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: Borsje

Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag (Om Den Haag) heeft een uniek project ontwikkeld met als centraal doel de samenwerking in de bouwketen te verbeteren om zodoende de (her)ontwikkeling van duurzaam vastgoed in Den Haag te realiseren. Koepelorganisaties volgen het project nauwlettend en hebben bij de start van het project aangegeven het project bij succes te willen uitrollen in de rest van Nederland.

In dit artikel:

  • Project Duurzame Vastgoedontwikkeling
  • Succesfactoren Duurzame Vastgoedontwikkeling
  • Klankbordgroep Duurzame Vastgoedontwikkeling
  • Programma van wensen Duurzame Vastgoedontwikkeling
  • Nader onderzoek Duurzame Vastgoedontwikkeling
  • Toekomst Duurzame Vastgoedontwikkeling