Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Toets-/verbeterinstrument Gezondheid Woning (TGW)

Thema:  Meetinstrumenten
19-04-2009
Geschreven door: ir. Henk Versteeg

In het kader van het 'Actieprogramma Gezondheid en Milieu' van het ministerie van VROM is een methodiek ontwikkeld voor het kunnen vastleggen van de kwaliteit van een woning (of woongebouw) met betrekking tot het aspect gezondheid (actiepunt 28). Parallel hieraan heeft Novem (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu) aan LBP verzocht een meer op de praktijk gericht instrument op te zetten dat woningcorporaties en -beheerders in staat stelt op eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in de kwaliteit en de mogelijke knelpunten van bestaande woningen ten aanzien van het aspect gezondheid. In dit artikel worden de achtergronden en de kenmerken van het resultaat belicht.

In dit artikel:

  • Toets-/verbeterinstrument Gezondheid Woning (TGW)
  • Bruikbaarheid TGW
  • Selectie gezondheidsaspecten bij TGW
  • Opnameformulieren TGW
  • Beoordelingsresultaat TGW
  • Voorbeelden TGW nader uitgewerkt
  • Gebruikerservaringen met TGW