Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen langs, boven of onder de snelweg?

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: ir. Ingrid Walda en Peter van Doorn

De kwaliteit van de invulling van de ruimte langs, boven en zelfs onder wegen staat ter discussie. In dit artikel wordt aandacht besteed aan het uitzicht vanuit de auto en het intensief gebruik van de ruimte. Bijzondere aandacht is er voor mobiliteit en gezondheid en milieuaspecten langs wegen. Er worden praktijkvoorbeelden gegeven van de invulling van ruimte rond de snelwegen en wat wel en niet kan in de zone vlak langs snelwegen. Het artikel gaat dieper in op luchtverontreiniging en de invloed daarvan op de gezondheid.

In dit artikel:

  • Inleiding duurzaam bouwen langs, boven of onder de snelweg
  • Mobiliteit en gezondheid
  • Milieuaspecten langs wegen
  • Invulling van de ruimte rond snelwegen
  • Wat kan wel en wat kan niet in de zone vlak langs snelwegen?
  • Luchtverontreiniging en gezondheid