Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Ervaringen met GreenCalc

Thema:  Meetinstrumenten
22-04-2009
Geschreven door: dr. ir. Michiel Haas

De milieubelasting van een gebouw gedurende zijn levensduur wordt voor het overgrote deel bepaald door het energiegebruik van dat gebouw gedurende de exploitatieperiode. Als we uitgaan van een levensduur van 35 jaar van een kantoorgebouw, blijkt dat 70-85% van de totale milieubelasting van dat gebouw door energieverbruik wordt veroorzaakt, bij renovatie zelfs minder dan 85%. Als eerste is het dus belangrijk te kijken naar energiebesparingsmogelijkheden. De materiaalgebonden milieubelasting, veroorzaakt door het bouwen, onderhouden en vervangen gedurende 35 jaar, zijn voor 15-25% verantwoordelijk voor de totale milieubelasting. Daarvan wordt weer 40-45% veroorzaakt door de draagconstructie en 30-35% door de schil. Waterverbruik draagt slechts enkele procenten bij aan de totale milieubelasting van een gebouw.

Maar met steeds energiezuinigere gebouwen zal deze verhouding veranderen. Over veertig jaar wordt de totale milieubelasting van een gebouw vermoedelijk voor 60-80% bepaald door de materiaalkeuzen, omdat een (nagenoeg) 0-energiegebouw wel bestaat, maar het 0-materiaalgebouw nog niet is bedacht.

Dit artikel maakt duidelijk waar speciale aandacht aan moet worden besteed om de grote klappers inzake vermindering van de milieubelasting binnen te halen.

In dit artikel:

  • Inleiding belang rekenprogramma's bij invulling beleid duurzaam inkopen
  • Ervaringen met GreenCalc+
  • Verborgen milieukosten GreenCalc+
  • Materiaalmodule GreenCalc+
  • Energiemodule GreenCalc+
  • Watermodule GreenCalc+
  • Do's en don'ts voor ontwerpen met zo min mogelijk milieubelasting