Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Passieve zonne-energie

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Bij passieve zonne-energie wordt zonnewarmte direct gebruikt om een gebouw op te warmen. De oriëntatie van het gebouw is daarbij van groot belang, evenals de grootte en hellingshoek van de ramen, ZTA-waarden van het glas en beschaduwing.

Bij woningen kan zonnewarmte 's winters een behoorlijke besparing opleveren op de verwarmingsenergie. In de zomer moet voorkomen worden dat de woning te veel opwarmt, bijvoorbeeld met behulp van buitenzonwering of overstekken, een grote gebouwmassa of een bypass bij warmteterugwinning.

Bij utiliteitsbouw moet de warmteopbrengst ten gevolge van passieve zonne-energie altijd in relatie worden gezien tot de koelbehoefte in de zomer. Naast de externe warmtelast (door de zon) speelt in veel utiliteitsgebouwen ook de interne warmtelast (onder andere ten gevolge van computerapparatuur en verlichting) een aanzienlijk rol. 's Winters kan passieve zonne-energie direct worden gebruikt om het gebouw op te warmen. Dit levert een behoorlijke besparing op de verwarmingsenergie op.

In dit artikel:

  • Passieve zonne-energie in de woningbouw
  • Passieve zonne-energie in de utiliteitsbouw