Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Installatie Performance Scan

Thema:  Energie
18-04-2009
Geschreven door: ir. Jacqueline Hooijschuur

Nederlandse kantoren en zorginstellingen betalen jaarlijks miljoenen euro's te veel aan energie. Dat komt onder andere omdat de verwarmings- en koelinstallaties niet goed werken of niet optimaal zijn afgesteld. Temperatuurvoelers en -regelaars zijn verkeerd geplaatst, ze vertonen technische defecten of er is een te hoge nachttemperatuur ingesteld. Uit onderzoek (Halmos, TNO) blijkt dat 70% van de installaties niet goed is ingesteld. Dat betekent niet alleen een te hoge energierekening, maar ook klachten van gebruikers. Door het goed afstellen van apparatuur neemt het comfort in een gebouw toe, daalt het ziekteverzuim en gaat de energierekening omlaag. Ook in woongebouwen met een collectieve verwarmingsinstallatie zijn door verkeerde instellingen vaak klachten over comfort. Door het anders afstellen van de installaties verdwijnen de klachten en verbruikt de installatie minder energie. Dat laatste wordt met de stijgende energieprijzen steeds aantrekkelijker. De afgelopen vijf jaar is de energieprijs verdubbeld. De verwachting is dat die prijzen de komende jaren alleen maar stijgen. Beter afstellen van de installaties levert dus op verschillende vlakken winst op. Om snel inzicht te krijgen in de verbetermogelijkheden van de bestaande installatie heeft SenterNovem de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van VROM/DGW en in samenspraak met marktpartijen. In dit artikel worden de mogelijkheden van IPS beschreven.

In dit artikel:

  • Besparingen tot 35% op energieverbruik mogelijk bij IPS
  • Integrale check apparatuur en regelingen bij IPS
  • IPS: Snel terugverdiend
  • Maatregelen snel en eenvoudig te nemen met IPS
  • Installatie Performance Scan ook voor woongebouwen
  • Aan de slag met de Installatie Performance Scan
  • IPS: winst voor iedereen
  • Do's en don'ts met betrekking tot de Installatie Performance Scan