Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

MILO: milieukwaliteit in de leefomgeving

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009
Geschreven door: Maurice Hanegraaf

Dit artikel geeft een overzicht van de inhoud van de handreiking Milieukwaliteit in de leefomgeving (Handreiking MILO, VNG Uitgeverij 2004). In die handreiking staat uitgewerkt hoe gebiedsgericht ambities voor de (milieu)kwaliteit kunnen worden vastgesteld. Het projectbureau MILO ondersteunt gemeenten bij het gebiedsgericht verbeteren van de milieukwaliteit in de leefomgeving. Het projectbureau MILO is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van VROM.

In dit artikel:

  • Waarom MILO?
  • De zevensprong: zeven stappen in de handreiking MILO
  • MILO nader toegelicht: gebiedstypen, milieukwaliteiten en ambities
  • MILO in het planproces