Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Reken- en beslismodellen

Thema:  Meetinstrumenten
18-04-2009

Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht van reken- en beslismodellen voor duurzaam bouwen. Het belang van rekenmodellen wordt toegelicht evenals de historie. Vervolgens wordt ingegaan op de levenscyclusanalyse, er volgt een uitgebreid overzicht van instrumenten voor duurzaam bouwen en tot slot worden verschillende rekenprogramma's voor duurzaam bouwen gepresenteerd en uitgelegd.

In dit artikel:

  • Inleiding reken- en beslismodellen
  • De levenscyclusanalyse
  • Overzicht van instrumenten voor duurzaam bouwen
  • Rekenprogramma's voor duurzaam bouwen