Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Warmtepomp

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Warmtepompen worden gebruikt om relatief laagwaardige warmte om te zetten naar een hoogwaardiger energieniveau. Een warmtepomp heeft dus altijd een bron met een bepaald temperatuurniveau nodig die gebruikt kan worden als beginpunt van het proces. Bronnen met een relatief laag temperatuurniveau waaruit warmte kan worden onttrokken, zijn natuurlijke bronnen zoals buitenlucht, oppervlaktewater, grondwater (aquifer) of bodem. Ook kan restwarmte worden benut uit bijvoorbeeld afvalwater en ventilatieretourlucht (warmtepompboiler). Hoe hoger de temperatuur van de bron is, hoe hoger het rendement van de warmtepomp. Bij de keuze van het type bron moet echter altijd worden gekeken naar de aanwezigheid en mate van beschikbaarheid van de bron. Warmtepompen kunnen worden gebruikt ten behoeve van ruimteverwarming en tapwaterverwarming. Een warmtepomp kan elektrisch of gasgestookt worden aangedreven. Daarnaast zijn er collectieve en individuele warmtepompsystemen.

In dit artikel:

  • Werking van een warmtepomp
  • Opwekkingsrendement warmtepomp
  • Relaties met andere installaties
  • Combiwarmtepomp
  • Warmtepompboiler
  • Opwekkingsrendement warmtepompboiler
  • Relaties met andere installaties