Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Bodem- en grondwaterbescherming

Thema:  Wetgeving
19-04-2009
Geschreven door: Frank Hageman

Met de ontdekking van grote aantallen gevallen van bodem- en grondwaterverontreiniging de afgelopen decennia is pijnlijk duidelijk geworden dat veel meer aandacht nodig is voor de bescherming van bodem en grondwater. De enorme bedragen die met sanering zijn gemoeid, wijzen op de noodzaak om te investeren in bodem- en grondwaterbeschermende voorzieningen en maatregelen. In het navolgende artikel lichten wij het Nederlandse beleid ten aanzien van bodem- en grondwaterbescherming toe. Hierbij komen onder meer de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb) aan bod, het provinciaal en het gemeentelijk beleid plus een aantal belangrijke beleidsinstrumenten. Vervolgens introduceren we een risicobenadering (bodemrisicoanalyse) en behandelen we voorzieningen en maatregelen.

In dit artikel:

  • Algemeen beleid ten aanzien van bodem- en grondwaterbescherming
  • Wet milieubeheer
  • Wet bodembescherming
  • Beleidsuitvoering provincies en gemeenten met betrekking tot bodem- en grondwaterbescherming
  • Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
  • Risico's op bodemverontreiniging
  • Voorzieningen en maatregelen met betrekking tot bodem- en grondwaterbescherming