Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van naaldhout

Thema:  Materialen
23-09-2010

Naaldhout groeit in vergelijking met tropisch hardhout erg snel, maar heeft minder gunstige constructieve eigenschappen (buigsterkte, druksterkte, enzovoort) en een kortere levensduur. Het wordt in de bouw veel gebruikt in constructieve toepassingen: balken, vloeren, spanten, enzovoort.

De milieueffecten van naaldhout staan centraal in dit artikel. Van zowel Noord-Amerikaans naaldhout als Europees naaldhout worden de soorten en toepassingen in de bouw beschreven. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, transport, verwerking, gebruik en afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten van naaldhout besproken. Extra aandacht is er voor bosbrandbeheer.

In dit artikel:

  • Noord-Amerikaans naaldhout
  • Europees naaldhout