Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van mineraal vezelmateriaal

Thema:  Materialen
23-09-2010

Minerale vezels zijn afkomstig van gesmolten gesteenten of glas, te verdelen naar asbest en minerale wol. Er bestaan drie soorten asbest: chrysotiel, amosiet en crocidoliet. Er bestaan twee soorten minerale wol: steenwol en glaswol.

Asbest is sinds 1985 verboden, maar kan nog in tal van gebouwen worden aangetroffen. Ondanks het verbod op asbest in de meeste westerse landen wordt het in ontwikkelingslanden nog steeds geproduceerd en gebruikt. Minerale wol is het meest toegepaste isolatiemateriaal.

De milieueffecten van minerale vezelmaterialen staan centraal in dit artikel. Van asbest en de minerale wollen steenwol en glaswol worden de functies voor de bouw besproken. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, transport, verwerking, gebruik en afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten van deze minerale vezelmaterialen besproken.

In dit artikel:

  • Toepassingen met asbest
  • Levenscyclus van asbest
  • Toepassingen met minerale wol
  • Levenscyclus van minerale wol