Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

PV in gebouwen

Thema:  Energie
18-04-2009

PV (fotovoltaïsche zonne-energie) is de ideale bron van elektriciteit. Het is stil, behoeft nauwelijks onderhoud, maar belangrijker nog: het is volkomen schoon. Geen andere vorm van elektriciteitopwekking is zo neutraal voor zijn omgeving als PV: geen uitstoot van CO2 of andere gassen, geen thermische vervuiling door bijvoorbeeld koelwater en geen horizonvervuiling. Als PV op het dak van een gebruiker wordt geïnstalleerd, is er zelfs geen extra grondgebruik nodig. PV is nu weliswaar nog veel duurder dan conventionele elektriciteit, maar om de voordelen van PV kan niemand heen.

De belangrijkste voorwaarde voor toepassing van PV op grote schaal in de bouw is, naast een verlaging van de systeemprijs van PV, de acceptatie van PV bij alle partijen die bij de bouw betrokken zijn. Van het bestemmingsplan tot en met de realisatie is het vereist dat alle partijen op de hoogte zijn van de voordelen van PV en de voor PV noodzakelijke randvoorwaarden.

Door middel van tal van projecten, zoals woonwijken in Amsterdam (Nieuw-Sloten) en Amersfoort (Nieuwland), is in Nederland veel ervaring opgedaan met PV-daken.

In dit artikel behandelen we de randvoorwaarden en eisen, die het toepassen van PV in gebouwen stelt aan het ontwerp en de realisatie. Eerst gaan we in op de techniek.

Vanaf 1 juli 2012 moet de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe norm NEN 7120 worden bepaald. Voorheen gebeurde de bepaling van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen en utiliteitsgebouwen met aparte bepalingsmethoden: NEN 5128 respectievelijk NEN 2916. Ook de bepaling van de EPC voor nieuwbouw en de Energie-Index (EI) voor het energielabel voor bestaande bouw lag vast in aparte documenten (ISSO 82 en ISSO 75). Vooralsnog is dit artikel nog niet toegeschreven op de nieuwe norm. Daarom wordt verwezen naar het artikel ‘NEN 7120, Energie Prestatie Gebouwen (EPG)’.

In dit artikel:

  • PV-systemen en licht
  • Bouwkundige integratie van PV
  • Kosten
  • Conclusies