Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Zonneboiler(combi)

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Een zonneboiler gebruikt zonnewarmte om (een deel van) de warmte die nodig is voor de verwarming van tapwater te leveren. De zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat met daartussen leidingen, gevuld met een transportmedium (water, water met antivries of synthetische vloeistoffen). De inhoud van deze leidingen is gescheiden van het warm tapwater. Er is altijd een naverwarmingstoestel nodig om de temperatuur van het warm tapwater eventueel te verhogen wanneer de zonneboiler niet genoeg warmte levert. In de meeste gevallen is dit een cv-ketel. Wanneer een zonneboiler ook wordt gebruikt ten behoeve van ruimteverwarming (collectoroppervlakte is dan groter), spreekt men over een zonneboilercombi. In utiliteitsbouw worden zonneboilercombi's vrijwel niet toegepast.

In dit artikel:

  • Werking zonneboiler(combi)
  • Zonneboilercombi