Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Energie-exploitatie: sleutel tot energiebesparing en beheersbare woonlasten

Thema:  Energie
18-04-2009
Geschreven door: drs. ir. Eric van Zee

De kosten voor energie vormen een steeds groter deel van de woonlasten. In de afgelopen jaren zijn de energielasten jaarlijks met zo'n 15% gestegen terwijl de huren gemiddeld met 2 tot 4% zijn gestegen. Energiebesparing en energiesystemen die slechts voor een beperkt deel afhankelijk zijn van de prijzen van olie en gas, worden steeds interessanter voor corporaties, projectontwikkelaars en hun klanten. Energie-exploitatie is een belangrijke manier om ervoor te zorgen dat de benodigde investeringen worden gedaan door een partij die gedurende het gebruik van de woning ook kan delen in de financiële revenuen.

In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden van energie-exploitatie in het licht van energiebesparing en het beheersbaar houden van woonlasten.

In dit artikel:

  • Drie belangrijke ontwikkelingen op het gebied van energie
  • Energielasten vormen een steeds groter deel van de woonlasten
  • Helft van onze toekomstige energievoorziening is energiebesparing
  • Al op de helft van exploitatieduur van een woning zal brandstofmix behoorlijk zijn veranderd
  • Hoe kunnen corporaties en projectontwikkelaars op de ontwikkelingen op het gebied van energie inspelen?
  • Energie moet een belangrijk uitgangspunt van nieuwbouw- en renovatieprojecten vormen
  • Zelf exploiteren of exploitatie uit handen geven?
  • Energie-exploitatie: sleutel tot energiebesparing en beheersbare woonlasten