Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Lagetemperatuursystemen

Thema:  Energie
19-04-2009
Geschreven door: ir. Joes van Asten

Wil Nederland de Kyoto-doelstellingen halen dan zijn in de gebouwde omgeving aanzienlijk betere energieprestaties nodig. De gebouwde omgeving neemt in Nederland namelijk ongeveer 40 procent van het aardgasgebruik voor haar rekening (voornamelijk voor ruimte- en tapwaterverwarming). Een belangrijk uitgangspunt is energiebesparing door energetische optimalisatie, waarbij de kwaliteit van de aangeboden energie zo veel mogelijk aansluit bij de kwaliteit van de gevraagde energie. Om de deze laagwaardige energie ook daadwerkelijk voor ruimteverwarming en het binnenmilieu te kunnen gebruiken, moeten de ontwerptemperaturen van het warmteafgiftesysteem aanmerkelijk lager worden dan het in Nederland gebruikelijke 90/70 °C-systeem (ontwerp-aanvoertemperatuur van 90 °C en ontwerp-retourtemperatuur van 70 °C). Deze systemen zijn bovendien beter voor de luchtkwaliteit. Dit artikel gaat over deze lagetemperatuurverwarmingsssystemen.

In dit artikel:

  • Wat zijn lagetemperatuurverwarmingssystemen
  • LTS en warmteopwekking
  • Lagetemperatuurafgiftesystemen
  • Comfort en binnenmilieu
  • Veiligheid
  • Kosten en besparingen