Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Gezonde nieuwbouw woning met een lage EPC

Thema:  Energie
12-08-2009
Geschreven door: Mieke Weterings

Het is prima mogelijk nieuwe woningen te bouwen die gezond zijn én energiezuinig, maar het vergt wel extra vakkennis. De beste prestaties komen tot stand wanneer in een vroeg planstadium ambities worden bepaald, waarna samenhangende maatregelen worden gekozen die tot de gestelde doelen leiden.

In dit artikel beschrijven we drie concepten van gezonde woningbouw:

 1. de allergeenarme woning;
 2. de zorgwoning met aangenaam binnenmilieu;
 3. de muzikantenwoning ofwel stiltewoning.

Daaroverheen is steeds een bijpassend energieconcept gelegd. U krijgt de volledige maatregelenlijsten van deze 'dubbelconcepten', gesorteerd in zes blokken zoals die zich bij het ontwerpen voordoen:

 1. locatie en buitenruimte;
 2. lay-out, ontwerp;
 3. constructie en isolatie;
 4. energievoorziening, verwarming en warm tapwater;
 5. ventilatie;
 6. afbouw en inrichting.

Elk concept wordt afgesloten met informatie over de energieprestatie.

In dit artikel:

 • Gezonde woningbouw: nadenken over gebruiks- en belevingskwaliteiten
 • Keuzen maken om beter te presteren
 • Drie concepten voor gezonde woningen
 • Van een woningconcept via een energieconcept naar een lage EPC
 • EPN beloont gezondheidskwaliteit niét
 • Allergeenarme woning
 • Zorgwoning met comfortabel binnenmilieu
 • Stiltewoning of muzikantenwoning