Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Gezondheid en duurzaam bouwen

Thema:  Duurzaamheid
18-04-2009
Geschreven door: Mieke Weterings

In dit artikel wordt het nieuwe werkveld duurzaam en gezond bouwen in kaart gebracht, waarmee het een basis of 'onderlegger' is voor andere artikelen (beschrijvingen) die op deelonderwerpen, projecten en werkwijzen ingaan.

We veronderstellen dat het begrippenkader rond gezondheid en gezond bouwen niet zo goed bekend is als dat rond duurzaam bouwen. Daarom begint dit artikel met een 'minicollege' over gezondheid en de invloed van de omgeving op de gezondheid.

Omdat de ervaring leert dat het bij projecten niet mogelijk is om alles te doen wat denkbaar is, worden ter afronding enkele voorbeelden van concepten van duurzaam en gezond bouwen genoemd, die richting kunnen geven aan het maken van keuzes.

In dit artikel:

  • Inleiding gezondheid en duurzaam bouwen
  • Gezondheid en omgeving
  • Duurzaam en gezond bouwen
  • Thema's duurzaam en gezond bouwen
  • Concepten duurzaam en gezond bouwen
  • Do's en don'ts duurzaam en gezond bouwen