Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Absorptiekoelmachine

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

In een absorptiekoelmachine wordt gebruikgemaakt van thermische compressie. Omdat koeling veelal in de zomerperiode gewenst is, zal deze thermische energie in de meeste gevallen bestaan uit restwarmte van bijvoorbeeld een warmtekrachtinstallatie of externe warmtelevering. Het voordeel hiervan is dat er vrijwel geen draaiende delen in een absorptiekoelmachine aanwezig zijn. Hierdoor is de geluidsproductie van een absorptiekoelmachine aanzienlijk lager dan van een compressiekoelmachine. In vergelijking met een compressiekoelmachine heeft een absorptiekoelmachine een minder gunstig rendement en is toepassen van een dergelijk systeem alleen interessant wanneer er daadwerkelijk sprake is van warmte die 'over' is.

In dit artikel:

  • Werking absorptiekoelmachine
  • Opwekkingsrendement
  • Relaties met andere installaties