Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzame toekomst voor de installatietechniek

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: Bronsema

In anderhalve eeuw heeft de installatietechniek zich ontwikkeld tot een dominante factor in de gebouwde omgeving. Installaties zorgen, waar ook ter wereld, voor een behaaglijk en productief binnenmilieu, hygiëne, veiligheid, kunstlicht en communicatiemogelijkheden. Architecten hebben, vergeleken met vroeger, een grote ontwerpvrijheid gekregen en daardoor het aanzien van de wereld veranderd. Aan de creditzijde staat dat installaties een (te) groot beslag leggen op de beschikbare energie, grondstoffen en middelen. Installaties hebben de samenleving ook afhankelijker gemaakt en gebouwen gecompliceerder. Is deze trend om te buigen, en welke bijdrage kan de installatiesector hieraan leveren?

Dit artikel laat zien dat de installatietechniek in de afgelopen kwart eeuw een fenomenale prestatie heeft geleverd, door een gezonder, behaaglijker, productiever en veiliger binnenmilieu te realiseren bij een aanzienlijk lager energiegebruik dan voorheen. Deze ontwikkeling is nog lang niet ten einde; daarom heeft de installatietechniek een duurzame toekomst voor de boeg, zowel voor haar cliënten als voor zichzelf.

In dit artikel:

 • Ontwikkeling van de installatietechniek in de twintigste eeuw
 • Trend naar meer installaties in de eenentwintigste eeuw?
 • Duurzaam installeren
 • De Trias Energetica
 • Milieuprestatie versus energieprestatie
 • Duurzaam verwarmen
 • Duurzaam ventileren
 • Duurzame klimaatregeling
 • Duurzaam koelen
 • Duurzaam verlichten
 • Gebruik van vernieuwbare bronnen
 • Overige duurzame opties: watergebruik en datanetten